Bizwords Logo

Creditul ipotecar pentru investitii Imobiliare

Legea nr. 34/2006 defineste institutiile autorizate ca fiind bancile universale si bancile de credit ipotecar, Agentia Nationala pentru Locuinte, societatile de credit ipotecar si orice alte entitati reglementate prin legi speciale pentru acordarea de credite ipotecare pentru investitii imobiliare. Ca nota separata, bancile de credit ipotecar, a caror activitate si functionare este reglementata de recenta Lege nr. 33/2006 (completata cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata), vor putea sa desfasoare toate activitatile pe care le realizeaza o banca universala, cu exceptia atragerii de depozite, iar activitatea de creditare a acestora este limitata la imprumuturi pentru a caror garantare se constituie un drept real de ipoteca.

 

Legea nr. 34/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare (Legea 34/2006), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 200 din 3 martie 2006 vine sa completeze pachetul de legi privind piata ipotecara, alaturi de Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor (intrata in vigoare foarte, pe 13 aprilie 2006), Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare si Legea nr. 33/2006 privind bancile de credit ipotecar (intrata in vigoare pe 3 aprilie 2006).

 

Prin aparitia Legii nr. 34/ 2006, s-a urmarit reglementarea unui cadru juridic unitar al creditului ipotecar pentru investitii imobiliare, prin unificarea notiunilor de “credit imobiliar” si “credit ipotecar” intr-un singur concept, acela de “credit pentru investitii imobiliare”.

 

Astfel, Legea nr. 34/2006 a adus o serie de modificari semnificative in privinta cadrului legal al creditului ipotecar, dintre care mentionam, in primul rand, accesul cetatenilor romani nerezidenti si al strainilor la achizitionarea de imobile pe baza unor imprumuturi ce pot fi acordate de institutiile autorizate.

 

Data fiind imposibilitatea legala actuala a strainilor de a cumpara direct terenuri in , Legea nr. 34/2006 vine in sprijinul reglementarii accesului strainilor la cumpararea de imobile in pe baza unor imprumuturi si prevede ca, in conditiile existentei unui drept de superficie legal constituit, ipoteca se va constitui numai asupra constructiei, iar nu si asupra terenului. In acest sens, obiectul ipotecii il va reprezenta respectivul drept de superficie, adica dreptul de proprietate asupra constructiei si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se construieste.

 

De asemenea, conform noii legi, refinantarea se poate face numai printr-un nou credit ipotecar pentru investitii imobiliare, care va fi garantat cu ipoteca asupra imobilului obiect al investitiei imobiliare, pentru finantarea careia a fost anterior acordat creditul ipotecar a carui rambursare este astfel finantata. Desigur, legea prevede si posibilitatea transferarii ipotecii asupra unui alt imobil, prin acordul partilor, dat in forma autentica. De precizat ca rangul ipotecii transferate asupra noului imobil va fi determinat de data inscrierii noii ipoteci in Cartea Funciara.

 

O alta noutate a Legii nr.  34/2006 consta in eliminarea restrictiei instituite prin Legea nr. 190/1999 cu privire la durata minima pentru acordarea creditului ipotecar pentru investitii imobiliare de minimum 5 ani pentru persoanele juridice si de minimum 10 ani pentru persoanele fizice.

 

Dificultati in intabularea ipotecilor viitoare

 

In plus, prin Legea nr. 34/2006 s-au mai facut pasi si in directia reglementarii inscrierii ipotecii pe bunuri viitoare (constructii inca neincepute sau nefinalizate). Noua lege prevede ca ipoteca asupra bunului viitor se intabuleaza in Cartea Funciara daca, in prealabil, a fost notata autorizatia de construire. Semnalam insa ca Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara - modificata si republicata (Legea nr. 7/1996) cere in plus fata de notarea autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala pentru intabularea ipotecii pe bunul viitor. Dat fiind ca prevederea tocmai mentionata este in continuare in vigoare, se pune problema care dintre cele doua legi va avea intaietate. O posibila interpretare ar fi in sensul ca Legea nr. 34/2006 este o lege speciala fata de Legea nr. 7/1996, prin urmare prevederile Legii nr. 34/ 2006 ar trebui sa prevaleze. In orice caz, pana la reglementarea legala a acestei situatii, aparent contradictorii, este de asteptat ca practica birourilor de carte funciara sa nu fie uniforma si sa cauzeze dificultati in continuare la intabularea unor astfel de ipoteci. De aceea, consideram ca s-ar impune si modificarea Legii nr. 7/1996, pentru ca si bunurile viitoare sa poata face obiectul sistemului actual de publicitate imobiliara.

In ceea ce priveste asigurarea imobilului ipotecat, noile reglementari creeaza o alternativa la prevederea obligatorie existenta pana la Legea nr. 34/ 2006, care impunea stipularea creditorului ipotecar ca beneficiar al contractului de asigurare privind imobilul ipotecat. In acest sens, noua lege prevede posibilitatea cesionarii drepturilor asiguratului din contractul de asigurare in favoarea creditorului ipotecar, pe toata durata contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare. De asemenea, Legea nr. 34/2006 prevede ca, pentru opozabilitatea cesiunii fata de terti, mai putin asiguratorul, trebuie facuta inscrierea acesteia la Arhiva Electronica de Garantii Reale Imobiliare. Separat de inscrierea la Arhiva Electronica de Garantii Reale Imobiliare, noua lege prevede si notificarea cesiunii catre asigurator, prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin intermediul executorilor bancari ori judecatoresti. Desigur, o astfel de dubla cerinta in vederea realizarii opozabilitatii cesiunii contractului de asigurare poate parea excesiva, mai ales in comparatie cu prevederile legale de aceasta natura in alte tari, cu o mai mare traditie in creditarea ipotecara. Totusi, trebuie remarcat ca, prin intrarea in vigoare a Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, cesiunile de creante ipotecare (aici intrand si drepturile derivand din contractele de asigurare pentru imobilul ipotecat) vor putea fi intr-adevar implementate.

 

Desigur, pentru buna implementare a noilor prevederi din pachetul de legi privind piata ipotecara, se asteapta si legislatia secundara, care va trebui emisa in lunile urmatoare de Banca Nationala a Romaniei si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

 

In orice caz, trebuie sa tinem seama ca pachetul de legi privind piata ipotecara, din care face parte si Legea nr. 34/ 2006, este o noutate pentru si reprezinta, oricum, un pas important in directia deschiderii pietei romanesti a creditului ipotecar.

Roxana Petre, Avocat colaborator senior Musat & Asociatii